Yogalärarutbildning Intensiv Sommar

Är du intresserad av en gedigen, systematisk och vetenskapligt förankrad yogalärarutbildning med erfarna och kunniga lärare, där du antingen får en förberedelse för kommande bana som lärare (det är vanligt att våra elever redan under yogalärarutbildningen får erbjudanden om jobb) eller bara helt enkelt vill fördjupa dig inom yoga? Då har vi en yogalärarutbildning i intensivformat för dig!

Yogalärarutbildning
Yogalärarutbildning på Raja Yoga Lund

Datum och tid

1-20 Juli 2019, måndag-lördag, 7.30-17

Kursmål yogalärarutbildning

 • Undervisa en yogasekvens för både nybörjare och mer avancerade elever, och hur du anpassar den för individuella behov.
 • Integrera filosofi i dina klasser för att ge ett bredare perspektiv till dina elever
 • Ge säker och korrekt verbal och fysisk vägledning genom passet.
 • Kunna undervisa i hatha yoga och vinyasa yoga

Moment på yogalärarutbildning

 1. Yogans filosofi
  • yogans historia och hur de moderna yogaformer som vi ser idag uppkommit.
  • Principerna bakom Ashtanga yoga och underliggande subteman, speciellt hur yamas och niayamas fungerar som ett underliggande etiskt ramverk.
  • Yoga sutras – vi diskuterar och tolkar
  • Praktisk etik som yogalärare
 2. Energikroppens Anatomi. Chakras och neurofysiologi
  • Vi går igenom den energetiska anatomin och förklarar och går igenom koncept som nadis och chakras
  • Vi kopplar detta till nervssystemet, vars anatomi och fysiologi vi kort går igenom
 3. Kroppens Anatomi och Fysiologi
  • Struktur för skelett, muskulatur och huvudsakliga leder
  • Hur påverkar asanas dessa
  • Vanliga skador och möjlig yogisk terapeutisk intervention
  • Skador av yoga – hur undviker vi och förebygger
 4. Surya namaskara, stående Asanas samt avslutande asanas – Rörelse justeringar “hands on”
  • Vi går igenom rörelserna, asanas inom yogan och hur vi kan hitta variationer och individuell anpassning för alla så som nybörjare som avancerade elever.
  • Vi övar även på hur vi leder igenom verbalt och med fysisk hands on justering på ett säkert sätt.
 5. Sittande asanas; Meditation & Pranayama
  • Vi går igenom sittande asanas och bygger på de asanas som vi lärde oss vid förra kurstillfället så att de bildar en serie av asanas.
  • Vidare lär vi oss att utföra samt att leda igenom grundläggande meditations-och pranayama tekniker, samt går igenom indikationer och kontra-indikationer för dessa.
 6. Avancerade Asanas & och restorative yoga
  • Vi lär oss hur vi kan utmana oss själva och mer avancerade elever att utvecklas i vår praxis genom mer avancerade asanas, samt vilken progression som är lämplig för att utvecklas stabilt mentalt och fysiskt.
  • Dessutom går vi igenom restorative yoga och teorin bakom – “relaxation response” och hur man leder ett enklare pass i syfte att varva ner som fristående pass eller efter mer fysisk praxis.
 7. Introduktion till Ayurveda / Näringslära (Yogisk diet)
  • Här får du en inblick i Ayurveda, läkekonsten som kommer från Indien och som är sammankopplad med yoga.
  • Vi diskuterar principerna om doshas och hur de tar sitt uttryck till vardagen och i yogan.
 8. “Yogalärarkarriär, men hur då?”
  • Hur växer jag in i rollen som yogalärare efter genomförd yogalärarutbildning och bygger mitt personliga varumärke, praktisk igenomgång av att komma igång och utvecklas vidare.
  • Time management; hur matchar jag passion med effektivitet, tips för att komma igång.
  • Genomgång av sekvenser man sätter ihop och undervisar gruppen i.
  • Vi går också igenom praktisk tips när man undervisar, i form av grundläggande pedagogik och retorik.

Pris

35 900 SEK Early bird! Anmäl dig senast 25/5 och spara 5000 kr på hela utbildningsavgiften. Totalt pris: 30 900 SEK.

Betalningsvillkor: Du blir fakturerad 5000 kronor direkt i samband med din anmälan med 10 dagars betalningstid. Du kan antingen sedan välja att betala resterande summa innan yoglärarutbildningen eller välja att påbörja delbetalning. Den första delbetalningen sker direkt i anslutning innan utbildningen och resterande kan göras under 3 eller 6 månader med ett tillägg för administrationsavgift á 295:-/betalningstillfälle.

Anmälan

Anmälan till vår yogalärarutbildning görs via formulär längst ner på sidan.

För frågor, kontakta oss på info@rajayogalund.se

Sagt om vår yogalärarutbildning

“Utbildningen var fantastisk! Skulle inte kunnat tänka mig bättre. Ni var alla duktiga och kompletterade varandra på ett bra sätt. Tydligt och bra studiematerial med utbildningen förankring till den vardag och kultur vi lever i idag, utan att tumma på filosofi eller historia. Med professionalism och hjärta gjorde ni ett fantastiskt bra jobb. Tack! <3” – Jimmy Sjölund, TT vår 2016

“Raja Yoga Lund provided us students with a detailed, base in yoga philosophy, Anatomy & Physiology and Ayurveda. They helped and guided us in compiling classes in a safe manner for Vinyasa, Hatha and Restorative yoga. We can safely adjust students and recommend alternative positions after this training. I can gladly recommend this yoga school and teacher program for anyone thinking of becoming a yoga teacher or even those who just want a deeper knowledge of yoga for their own practise.” – Karen H, TT Sommar 2016

“This have been a life experience and the best 6 months ever in my life. I would highly recommend Raja Yoga Lund to anyone. Grateful that I chose this school. I have teachers and friends for life and an experience that I could only imagine in my life.” – Danijela, TT Vår 2016

Raja Yoga Lund är registrerade hos Yoga Alliance, vilket innebär att vi är en kvalitetsgranskad utbildare. Vår yogalärarutbildning är internationellt gångbar utbildning.

Lärare på yogalärarutbildningen

Bengt Ljungquist, PhD, är grundare av Lunds Asthanga Yoga skola (2006) och Lunds Yogaskola (2009) som blev grund för Raja Yoga Lund (2014) . Han håller sedan många år tillbaka i nybörjarintroduktioner och en del ledda klasser i både ashtanga yoga och hatha yoga utifrån ISHTA. Sedan 2006 har han undervisat och introducerat hundratals elever till Ashtanga Yogan och Hatha yogan, av dem många andra yogalärare i sin tur.

Bengt har genomfört en yogalärarutbildning med David Swenson, en av de världens mest prominenta Ashtanga Yoga utövare. Dessutom har han har tränat för Lino Miele, certifierad av Sri K Patthabi Jois, samt Susanna Finocchi och Jens Bache, bägge auktoriserade av Jois. I augusti 2006 träffade han Sri K. Patthabi Jois under hans workshop i Köpenhamn. Han har genomgått 200 timmar genomgår 300 timmar på Ishta teacher training med Ulrica Norberg, Alan & Sarah Platt-Finger och Katrina Repka.

Bengt har disputerat i Neurovetenskap vid medicinska fakulteten på Lunds Universitet där han även undervisat i anatomi och fysiologi på läkarprogrammet. Han har också skrivit artiklar i tidningen “om Yoga om” om just Yoga och dess koppling till anatomi och fysiologi och undervisar även i ämnet på yogalärarutbildningar i Sverige.

För närvarande arbetar han som Research Assistant Professor i Neuroinformatik vid George Mason University i USA, men kommer till Lund för att hålla utbildningen i sommar. Han har lång erfarenhet av att genomföra yogalärarutbildning, vilket han gjort sedan 2010.

Monika Ljungquist har drivit Lunds yoga skola med Bengt sedan 2009 och numera Raja yoga Lund. Hon brinner för hälsa och hälsofrämjande arbete med holistisk approach. Monika är utbildad sjuksköterska och massör, doula och certifierad yogalärare.

Monika började med ashtangayoga för några år sedan med Bengt, Susanna Finochi, Jens Bache och deltog teacher training for David Svensson i ashtanga “ledd” första serien. Hon är även utbildad inom ISHTA (Integrated Science of Hatha Tantra and Ayurveda) med Ulrica Norberg, Katrina Repka samt Alan Finger och Sarah Platt-Finger.

Monika är också kunnig inom rehabiliterande yogaformer som yin yoga och restorative yoga. Hon har utbildat sig hos Gina Menza och Mona Anand i restorative yoga och yoga nidra.

Monika har under åren lett många olika typer av yoga: Ashtanga vinyasa, hathayoga, yinyoga, restorative yoga, prenatal (gravidyoga) och postnatal (för mammor) och familjeyoga. Monika har hållit i yogalärarutbildning tillsammans med Bengt sedan 2015.