Balanserande yoga

Balanserande yoga är klasser där du fokuserar både på kropp och sinne i syfte att nå bättre balans mentalt men även i tillvaron generellt. Intensiteten är på en medelnivå fysiskt. De har inslag av meditation och andningsövningar, pranayama.