Yin Yoga

Yin Yoga and Meditation is a class were you explore the aspect of Yin even deeper. Yin Yoga is a meditative practice of seated and long-held poses that target connective tissues for better circulation and flexibility in the body. Yin yoga is a perfect complement to a dynamic yoga practice. This Yin Yoga class is based on the principles of ISHTA Yin Yoga. The importance of ISHTA Yin Yoga is that the practice resonates with the individual’s uniqueness; anatomical, physical, mental, emotional and spiritual aspects. The class begin with kriya and preparatory gentle asanas help to withdraw senses inward. A few alternative poses for each posture will be given so that you find a connection to the targeted area on your boundaries. The usage of props helps you to find a healthy alignment physically and energetically. The class ends with a short meditation. By staying still for a while in poses you may experience physical, mental and emotional discomfort but release of tensions gradually occur in the body and mind. The class leaves you feeling harmony and rejuvenated. The class is held in English.

I kursen Yin Yoga Tao och Tantra så får du möta en annan form av Yin Yoga än den indiska formen av Yin Yoga som du vanligtvis möter här i väst. Den här formen av Yin Yoga har sitt ursprung i Kina och är en meditativ och lugn yogaform, som ökar kroppens flexibilitet och balanserar sinnet. Den taoistiska Yin Yogan innehåller både Lesser Yin, som är mjuka, flödande rörelser som påminner om Qi Gong, och Greater Yin då positionerna hålls lite längre, upp till två–tre minuter.

I den här klassen möter den taoistiska Yin Yogan även en Yin Yoga med starka influenser från den meditativa, tantriska yogaserien Tri Dosha Balancing Asana, där en avslappnad kropp och ett avslappnat sinne är vägen till inre styrka och balans.