Restorative yoga är yoga i stillhet, där fokus ligger på återhämtning för både kropp och sinne. Under ett pass bäddar vi mjukt med kuddar och filtar och stannar sedan i ett fåtal asanas (positioner) i 10-20 minuter i taget. Syftet är att låta kroppen slappna av på djupet och aktivera det parasympatiska nervsystemet. I detta tillstånd reagerar kroppen med en förhöjd ”relaxation response” vilket är kroppens naturliga läge för återhämtning. Att befinna sig i detta tillstånd med jämna mellanrum har visat sig på lång sikt ha många goda effekter för både den mentala och fysiska hälsan.

Denna kurs riktar sig till dig som är i behov av återhämtning på grund av stress/utbrändhet, depression, sömnsvårigheter och/eller ångestproblematik samt till dig som bara längtar efter en stunds vila i stillhet. Under kursens gång kommer vi att gå igenom olika tekniker för att komma ner i djupavslappning, varje klass med sitt eget tema.

Efter kursen kommer du att ha lärt dig hur du kan möta, lyssna på och så småningom stilla dina tankar. Du kommer att få med dig små knep och verktyg som du kan använda i vardagen för att komma ner i varv, slappna av och centrera dig. Du kan vara nybörjare eller ha flera år bakom dig av yoga för att gå kursen, den här kursen är lämplig för alla nivåer.

Welcome to the course Restorative Yoga: Surrender, Release and Grow.
A long rest and relaxation is essential for healing and reducing stress and anxiety. When we are stressed, the sympathetic nervous system goes into survival mode and ”flight or fight” is activated. Restorative yoga is to help the central nervous system switch to the parasympathetic system and brings a deep relaxation into your life. You can reset your body and mind.

Restorative yoga is one of the important yoga practices for the physical, emotional and mental well-beings.

The class starts with pranayama and short gentle postures to help yourself settle down. When you come into a restorative pose, you are encouraged to find the most comfortable position by using props; bolsters, blankets, blocks, meditation cushions, eye pillows and belts. You stay in a pose for 10 minutes or even longer. Once the body is supported properly and the breathing becomes calm, stillness and a deep relaxation can allow the body and mind to feel surrender and release physical, emotional and mental tensions. The healthy physical and energetic alignment is important. An individualizing and safe practice is also vital to Restorative yoga due to each individual’s physical, emotional and mental circumstances.

The class leaves you feel relaxed, rejuvenated, connected and a sense of clarity.

Boka Restorative Yoga Drop-in klass