Intresset för växters hälsobringande egenskaper har ökat markant de senaste åren. Medicinalväxterna har en gedigen historia och kan spåras bakåt till neandertalarna. Användningen av medicinalväxter är fortfarande den dominerande läkekonsten i många länder. Örter och näring hjälper till att stärka och balansera kropp, själ och sinne. Med rätt verktyg kan vi bidra till att kroppens självbalanserande processer initieras. Örterna jobbar på flera plan, med försiktighet, och i samklang med kroppen. För mig är örter friskvård och kan användas förebyggande, varje dag.

Örter jobbar alltid holistiskt men kan också användas specifikt för mage och matsmältning, stressproblematik av alla slag, energilöshet, orkeslöshet och nedstämdhet, värk i leder och muskler, PMS, klimakteriebesvär och andra obalanser i hormonsystemet, obalanser i huden, och vägledning.

Under en behandling är du i fokus. Efter ett samtal där vi går igenom sömn, arbete, mat, motion, relationer, så finner jag, tillsammans med dig, en lämplig behandling. Livsstilsförändringar, kostomläggning och örter hjälper dig att komma i balans igen. En behandling innefattar samtal, ansiktsdiagnostik och individuellt anpassad rådgivning.

Kostnad:
Första konsultation ca 120 min:  1100 kr
Uppföljning 60 min: 600 kr

Om terapeuten:
Elisabet Antonsson arbetar med föreläsningar, healing samt örtmedicin, även kallat fytoterapi. Hon är utbildad Angelic Reiki® Master Teacher, ört- och näringsterapeut, raw-food inspiratör samt gymnasielärare.

”Efter ett antal sjukskrivningar pga. stressrelaterade symptom insåg jag att jag behövde gå den långa vägen för att bli hel igen. Med hjälp av bl.a. andningsträning, angelic reiki, sömn, yoga, örter, KBT och en enorm mängd litteratur har jag nu börjat komma närmare mig själv än någonsin tidigare. Eftersom vi och våra kroppar är i ständig förändring behöver vi följa med flödet, lyssna inåt och ha tillit till processen; livet”.

Elisabeth brinner för att hjälpa människor till självläkning och använder sig av ett holistiskt synsätt i mötet med människan där tankar, miljö och näring är oerhört betydelsefulla. I centrum står viljan att hela orsaken till en obalans, för att på så sätt kunna läka ut sjukdomar eller symptom från grunden.

Avbokning vid inbokad tid bör ske som senast 24 timmar innan din inbokade tid för att du inte ska debiteras, därefter debiteras du halva beloppet för avbokning senast 12 timmar innan behandlingstid. Glömmer du att avboka debiteras du hela beloppet.