Kurs i selfcompassion, självmedkänsla och mindfulness

Har du något som är aktuellt i ditt liv som du vill öva dig att hantera och möta med mer tillit, värme och kärleksfullhet?

I gruppen kommer vi att göra grundläggande övningar i självmedkänsla och mindfulness.
I mindfulness tränar vi att vara mer medveten om vad som sker inombords i stunden; tankar, känslor, kroppsförnimmelser och beteende.

Frågan vi ställer oss är Vad upplever jag just nu? Var i kroppen? i självmedkänsla som handlar om att vända värme och kärleksfullhet till oss själva, inte för att vi skall må bättre utan för att vi inte mår så bra. Frågan vi ställer oss är Vad behöver jag just nu?

Våren 2017
Kurs i Selfcompassion, Självmedkänsla och Mindfulness
Tider: 10 – 11:15
Kurstillfällen: 28 feb, 14 mars, 21 mars, 28 mars, 11 april
Antal tillfällen: 5 ggr
Kurspris för 5 ggr: 750 kr (500 kr för studerande, pensionär, arbetssökande och sjukskriven)
Lärare: Katarina Lundblad

Katarina Lundblad är terapeututbildad socionom och lärare i mindfulness (mindfulness baserad stressreduktion, MBSR) och Självmedkänsla (Mindful Selfcompassion, MSC)