Utan återhämtning så blir kroppen utmattad. Hur ska personer med låg stresströskel nå återhämtning?

Mona Nygren delar praktiska tips på hur du med enkla strategier återfå fokus och kraft i vardagen. Förståelse av nervsystemets reaktioner och vilken stress som finns lagrad i kroppen ökar din förmåga att skilja på stress och personlighet. Enkla övningar där du upptäcker känslighetsgrad, stressnivå och behovet av att knyta an till något som stärker dig. Här kartlägger du var du är, var du är på väg och hur du vill att livet ska bli framöver.
En utmattad person orkar inte mycket, så det handlar om lära mer om vad som bromsar dig och vad som ger kraft. Väck din harmoniska kroppskänsla utan ansträngning.

Du anmäler dig till föreläsningen här.

mona

Pris: 200 kr
Tid: 12:30 – 15

Om Läraren
MonaPsoas11B
Mona Nygren är yogaläraren som fördjupat sig i våra innersta coremuskler, stressmönster och primitiva reflexer. Hon menar att det går att ta kontroll över stressen och häva utmattning – och hon vet vad hon pratar om. Mona har själv genomgått en 28 årig rehabilitering för att få livet under kontroll. De senaste 7 åren har hon jobbat med stress och utmattning sett ifrån ett traumaperspektiv. Där övningar, tillrättaläggande av vardagsrutiner och kostomläggning anpassas individuellt för ett sundare och mer energifyllt liv.

Redan ifrån tidig ålder vad Mona belastad med stress och har levt merparten av livet med trauma. Som överkänslig enäggstvilling med mjölkintolerans blev Mona felmedicinerad i tonåren och råkade sedan ut för en komplicerad olycka. Istället för att leva som kroniskt utmattad och traumatiserad sjukpensionär vid 30, med begränsad rörlighet, smärta och orkeslöshet som ständiga följeslagare, började Mona utforska hälsan med yoga. Intresset för Psoas började när yogan inte kunde upplevas som magisk i kroppen och energin att kämpa för livet inte längre var lika påträngande. I takt med ökad Psoaskänsla och kunskap om stressmönster öppnades en ny dimension i yogan och i livet. Tryggheten växte, samtidigt som de positiva sidorna med yogan kom till henne utan ansträngning.

Erfarenheterna av att se på vad som funkar vid kronisk smärta och utmattning är viktig att förstå. Idag ger Mona konsulationer, kurser och föreläsningar för en ökad förståelse för kroppens stressmönster, primitiva reflexer och innersta coremuskulatur, höftböjarna. Utan konstruktiv hjälp ifrån den traditionella vården hittade Mona strategier för att fungera, fullt medveten om sin lagrade stress. I en kropp som inte längre fungerade som den borde, där tankar och känslor ibland lever sitt eget liv, hittade hon ändå en trygghet inuti. Efter att ha levt med djup utmattning, posttraumatisk stress och upprepad utbrändhet, så har Mona lärt sig att livet går upp och ner, men hela tiden framåt. Mona ser lyckan i att leva och skickligheten i att bemästra hälsan, för att må så gott som möjligt utan att behöva slita ont.

Från att själv inte kunnat röra sig normalt, sova på nätterna eller fungera på dagarna så har Mona kommit en lång väg mot hälsa. Drömmar fanns inte, enbart en vag känsla av att läget var under en positiv förändring. Mona har lärt av erfarenheterna, alla delar i helheten bidrar till hälsan. Monas mål är att låta fler människor på ett enkelt och ansträngningslöst sätt upptäcka balans och smidighet från centrum av kroppen, via psoas, oavsett tidigare erfarenheter.

Varje morgon är jag tacksam för att jag kan kliva upp och väcka kroppen med rörelser, meditation, kanske bad och sedan frukost. Allt handlar om en sund kontroll över min energi och vardag. Det ger mitt liv utrymme att orka och kraft, inifrån och ut. Min erfarenhet säger mig att stress är komplicerat. Skepnaden ändras i takt med att medvetandet öppnas. Det räcker inte med att curla sig själv när vi lever med okontrollerad stress, vi behöver bryta mönstret.