Att utöva Hatha Yoga handlar om att söka förening mellan den maskulina och feminina energin som finns hos oss alla. Stavelsen ha betyder solen (manlig energi, yang och värme) och tha månen (kvinnlig energi, ying och kyla). Hatha yoga är en av de mest kända formerna av yoga i Europa, där vi övar oss i att skapa en balans mellan olika energisystem för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Genom övningarna ger vi möjlighet för prana, livsenergin, att flöda.

I en kurs i Hatha Yoga kan du förvänta dig att få träna på kroppsställningar (asana) och andningskontroll (pranayama) med inslag av visualisering, mantrasång och meditation. Vi observerar vad som händer med kroppen och sinnet, våra tankar och känslor.

Klassen grundar sig på ISHTA yoga. ISHTA står för Integrated Science of Hatha yoga, Tantra and Ayurveda och går i korthet ut på att möta var och en utifrån dennes förutsättningar och genom hjälpa personen i balans genom ett religiöst obundet system av tekniker. ISHTA är framtaget av den nu levande yogamästaren Alan Finger, som undervisat i mer än 50 år och normalt är verksam i New York. Under denna kurs går vi igenom olika asanas i ett flöde, för att sedan avsluta med pranayama (andningsövningar) och en längre meditation. Vi kommer även att integrera filosofiska teman under kursens gång där vi fördjupar vår förståelse för yogisk filosofi.

Boka Hatha Yoga Drop-in klass

 

Leave a reply