Ayurveda (läran om livet) är klassisk indisk medicin och bygger på att alla människor är unika och födda med unika förutsättningar. Ayurveda handlar i grunden om att upprätthålla balans och att obalans leder till ohälsa och efter hand till sjukdomar m.m. Här har man utvecklat ett system med tre grundstenar som kallas vata (luft rörlighet), pitta (eld,transformation) och kapha (vatten, jord, stabilitet och uthållighet). Dessa priniper har man som grund för att kunna upptäcka obalanser redan på ett tidig stadium och genom kost och livsstil kunna förhindra att sjukdom uppstår. Man menar också inom ayurvedan att ju mer vi är i balans på alla plan, fysiskt psykiskt och mentalt, desto bättre mår vi – så det finns egentligen ingen gräns för välmående!

Vi är alla födda med en unik konstitution av vata, pitta, kapha och det som skapar sjukdom för en person kan vara det som skapar hälsa för en annan. Alla delar av livet påverkar oss (årstider, kost, relationer m.m.) och där har ayurvedan utvecklat ett unikt system för att motverka just det som är skadligt för dig och stärka det som behöver stärkas för att varje enskild person ska kunna må så bra som möjligt.

I denna kurs lär vi oss grunderna om vata, pitta och kapha och hur man identifierar dem. Vi går också igenom hur man ställer sin grundkonstitution och hur man identifierar obalanser.

Vi kommer också lära oss mycket om vad som skapar obalans och vad som skapar balans. Vi fördjupar oss lite ayurvedisk anatomi för att förstå hur hur vata pitta och kapha relaterar till olika organ och olika delar av kroppen

Efter grundkursen kommer Martin även att hålla i fortsättningskurser som kommer att vara mer specialinriktade och där grundkursen eller liknande jämförbar kunskap kommer att vara nödvändig. Exempel på sådana fördjupningskurser är:

– ayurvedisk näringslära och matlagning.
– att rena och balansera sin kroppen enligt pancha karma för hemma bruk (ett mycket kraftfullt redskap för att skapa hälsa och välmående).

Våren 2016
Grundkurs i Ayurveda

Tider: Torsdagar, 18:15 – 19:45
Kursstart:
Antal tillfällen:
Kurspris:
Lärare: Martin Villa

Kursen hålls i café Paradisets lokaler.

Anmälan sker i formuläret nedan.
Förlorade kurstillfällen går inte att ta igen.

Du har två veckors ångerrätt på din anmälan.

Läs gärna våra villkor här:

Leave a reply