Eden Energimedicin

Allt är energi. Energi är i konstant rörelse och behöver plats och utrymme för att flöda fritt. Under våra liv påverkas vi av våra olika erfarenheter och det som blir för starkt och överväldigande för vårt system att integrera, stannar kvar i oss på ett subtilt plan som en blockering som kroppen anpassar sig att leva med och flöda efter. Med tiden brukar den obalans som blockeringen gett upphov till att manifesteras fysiskt som till exempel fysisk smärta, sömnsvårigheter, bräckligt immunförsvar, problem med matsmältningen eller på mer subtila plan såsom destruktiva tankar eller känslor som gör ont.

Eden Energimedicin är ett mjukt, inkännande och tryggt sätt att arbeta med dina grundläggande energiflöden och kan användas till att arbeta med såväl fysiska, mentala som emotionella tillstånd. En session kan vara transformerande och påverka dig på ett djupt liggande plan på samma gång som den kan som upplevas som skön, avslappnade och välgörande för stunden. Att arbeta med energimedicin är ett sätt att lära känna dig själv som energikropp och försöka förstå det som sker på en fysisk nivå genom att ta reda på vad som sker på dina mer subtila nivåer och sedan finna de mest effektiva sättet att bearbeta de flöden som har stagnerat eller på något sätt begränsats eller blockerats.

Eden Energimedicin och hur vi arbetar med den grundas i tanken att när våra energier rör sig rytmiskt och i fin kommunikation med varandra så bär de vår hälsa och i vårt arbete använder vi oss av den visdom och oändliga potential till läkning och integration som redan finns i våra kroppar. En potential som vi kan lära oss göra tillgänglig för att själva skapa den hälsa, balans, glädje och kraft vi behöver för att leva fullt ut och kunna göra det vi är här för att göra. När du börjar göra medvetna förändringar på ett energiplan och när du medvetet börjar bearbeta kroppens subtilare flöden, så skapar du förändringar i den fysiska kroppen.

När du kommer till en behandling i Eden Energimedicin så utgår vi helt och fullt från dina behov och utifrån det du har med dig. Vi arbetar främst med muskeltestning för att komma fram till vilket eller vilka energiflöden som vi inledande kommer att arbeta med, men det du har berättat brukar också leda till att vissa energiflöden blir mer intressanta än andra att titta på. Vi följer en röd tråd genom behandlingen och under sessionen kan vi komma att ändra riktning allt efter vad som sker under behandlingen.

Du kan komma med alla slags symptom till en session i energimedicin, psykologisk eller känslomässig smärta såsom ångest eller depression, mental trötthet och utmattning eller fysiska symptom såsom smärtor, hormonella obalanser, gamla skador eller autoimmun sjukdom.

Vill du behandla ett kroniskt tillstånd är det rekommenderat att boka flera behandlingar.

Energimedicinen kan:

– reducera eller lätta smärta
– ge dig större mental klarhet
– reducera stress i ditt system
– mildra ångest eller depression
– stärka immunförsvaret
– förbättra din matsmältning
– lindra allergier
– stärka ditt allmänna välmående
– balansera vikt
– lindra sömnsvårigheter
– stärka inlärningssvårigheter
– transformera djupt liggande känslomässiga och mentala blockeringar

En behandling i Eden Energimedicin tar ca 90 minuter och kostar 890 kr.

Här nedan följer ett urval av mer specifika och på förhand bestämda behandlingar som passar dig som är nyfiken på och vill pröva på Eden Energimedicin och känner dig dragen till den specifika effekt som behandlingen vill främja. Till skillnad från en vanlig behandling där vi utgår från det du berättar och det dina energiflöden visar upp här och nu, så utgår nedanstående behandlingar från förutbestämda ramar där vi modifierar arbetet lite efter dig men ändå följer ett specifikt schema.

The Quickie Energy Balancer är en behandling som skapar lugn och harmoni i dina system. Kroppen slappnar av och dina energiflöden balanseras på ett sätt som gör att du landar i dig själv, får tillgång till dina inre resurser och kan fungera utifrån en kreativ plats i dig själv.

När vi befinner oss i en stressreaktion under en längre period och varje dag utsätts för intryck, upplevelser och situationer som påfrestar våra nervsystem så påverkar det på ett djupare och subtilare plan våra energiflöden på ett sätt som gör att de inte längre kan flöda på ett sätt som upprätthåller vår balans, hälsa och vitalitet. Pågår detta under en längre period utan att balansen återställs så kan det på sikt leda till att mer allvarliga problem uppstår.

The Quickie Energy Balancer öppnar upp kroppen på ett sätt som gör att stagnerade vitala flöden i ditt energisystem stimuleras och balanseras. Detta ger i sin tur att slaggämnen och gifter kan frigöras, kroppens stressreaktion kan vända och känslor lugnas vilket ger en upplevelse av balans, vitalitet och välmående.

Detta är en metod som används som en fullvärdig behandling i sig själv eller som en förberedelse inför andra mer djupgående behandlingar.
Den här behandlingen tar 45 min.

The Black Pearl Sanctuary är en behandling som framförallt arbetar med djupgående stress. Om du har levt med kronisk stress under en längre period kan detta vara en metod för att vända en sådan negativ spiral och bidra till att hela ditt system istället rör sig in i en återhämtande cykel.

Hypotalamus kallades i uråldriga meditationskretsar en gång för den svarta pärlan – the black pearl. Man har funnit att hypotalamus – som är högst ansvarig för många viktiga funktioner i kroppen såsom kroppstemperatur, sömncykler, hormonproduktion och humör – bokstavligen krymper under långvarig stress. Så istället för att se ut som en svart blank pärla så blir den mer som ett skrynkligt russin.

The Black Pearl Sanctuary bidrar till att ge hypotalamus sin form och spänst tillbaka (något som också meditation kan bidra till), lugnar stressreaktionen i kroppen och för dig in i ett tillstånd av vila, lugn och djup inre frid. Känslor som rädsla och djup ångest kan balanseras och du rör dig ut ur det tunnelseende och den begränsade erfarenhet som stressen skapar och rör dig istället in i det tillstånd av klarhet, lugn och kreativitet som infinner sig när vi befinner oss på en trygg plats i oss själva.

Detta i sin tur kan öppna upp för kroppens egna organiska självläkande egenskaper och kan också väcka en djupare dimension av erfarenhet till liv, en djup vördnad för den du är på ett djupare plan.
Den här behandlingen tar 90 min.

The Brazilian Toe Technique är en djupt återhämtande och lugnande behandling. Den inkluderar en mjuk massage för de muskler i de nedre benen som aktiveras vid en stressreaktion, en mjuk massage för dina fötter och avslutas med själva behandlingen där punkter på tårna hålls i en systematisk följd. The Brazilian Toe Technique tar ner stress och lugnar ditt nervsystem. Behandlingen balanserar kroppens polaritet och ger en emotionell balans. Den drar ut gifter och slaggämnen ur ditt system, är bra för sömnlöshet, yrsel och vid Willis-Ekboms sjukdom, rastlösa ben. Behandlingen kan också reducera smärta om du har en smärtproblematik och kan också ge nedsatta biverkningar vid strålning och cellgiftsbehandling vid cancer.

Den här behandlingen introducerades ursprungligen av brasilianen Jose de Aragao och har anpassats av Donna Eden till Eden Energimedicin.
Den här behandlingen tar 75 min.

Chakrabalansering är en behandling som arbetar med att balansera dina chakran.
Chakran är snurrande virvlar av energi som tar emot och tolkar information från vår omgivning, sänder ut information till vår omgivning om oss, samt ordnar och sprider ut energin i hela vårt energisystem. I en chakrabalansering arbetar vi med hela chakrasystemet som består utav de sju stora chakran som sitter längs med ryggraden, från roten av ryggraden i mellangården upp till toppen av huvudet. Det finns en mängd chakran i kroppen och ditt energisystem, men dessa arbetar vi inte direkt med under en chakrabalansering. Varje chakra påverkar det större område av den fysiska kroppen där det sitter och dess aktivitet påverkar också det endokrina systemet och därmed också din känslomässiga balans. I ditt chakrasystem kan det sitta djupa obearbetade upplevelser, känslor och minnen som ”fastnat” i energin i dina chakran och som undermedvetet påverkar sättet du tänker, upplever och känner kring situationer och upplevelser som du har i din aktuella vardag. Chakrana påverkar din biologi, din psykologi och ditt beteende, vilket ger att en chakrabalansering kan ge ett djup påverkan på hela ditt system.

Om energin i ett chakra är blockerad eller inte flödar som den ska, kan energin i hela det subtila energiflödet i ryggraden påverkas vilket innebär att kommunikationen mellan dina chakran påverkas och att det subtila energiflödet inte når hela vägen upp längs med ryggraden till kronchakrat i toppen av huvudet. Detta kan i sin tur ge att du känner dig slö och avstängd i alla de dimensioner som din varelse består av – fysiskt, mentalt, emotionellt och spirituellt.
En chakrabalansering kan passa dig som vet att du har varit med om upplevelser som har varit svåra att bearbeta och som du upplever fortfarande sitter kvar i ditt system och påverkar dig. Det är också en metod att använda när du känner att du styrs av känslor och tankar som du inte kan påverka med dina medvetna resurser.
En chakrabalansering kan också ge tillbaka mycket till dig som vill ha en större kontakt med dig själv och mellan alla dina delar, dig som vill ha mer energi och mer flöde i din kropp och i ditt liv.
Den här behandlingen tar 90 min.

Det Elektriska Systemet är tillgängligt för påverkan framförallt vid de punkter som i Kinesisk Traditionell Medicin kallas för vindens grind. Punkterna är intimt förbundna med lillhjärnan och hjärnstammen och således med det centrala nervsystemet.
Det elektriska systemet är ett av de mest subtila energisystemen och är sammanbundet med alla de andra energisystemen i kroppen, såväl som den fysiska kroppen, varje muskel du rör och varje tanke du tänker. Det elektriska systemet är till och med involverat i varje munfull av mat som du tuggar, sväljer och sedan smälter, då också denna process involverar elektrisk aktivitet.
Dina känslor, minnen och tankar är kodade i små mönster av små elektriska impulser. Elektriska fält påverkar tillväxten av vävnad i ett foster och stödjer regenerationen av vävnad i en vuxen kropp. Det elektriska systemet relaterar också till hjärtat som är den starkaste elektriska strömkällan i kroppen.
När vi arbetar med det elektriska systemet får vi de elektriska kretsarna eller ledningarna i kroppen att kopplas samman vilket ger en möjlighet till att läkning på en mycket djup nivå i kroppen kan äga rum. Kroppens egna naturliga organiska förmåga till läkning kan få fria händer att arbeta.

Detta är en behandling som kan passa dig som precis genomgått en större operation, har mycket ärrvävnad, nyligen varit med om en större olycka eller som har en autoimmun sjukdom där nervsystemet spelar en stor roll såsom Parkinsons. Att arbeta med det elektriska systemet kan också vara bra för dig som har arytmi eller upplever något annat problem med hjärtat. Behandlingen lugnar också nervsystemet på ett oerhört djupt sätt och grundar dig.

Att arbeta med det elektriska systemet går djupt och kräver tid, oftast är det svårt att förutsäga hur lång tid det tar att koppla samman de elektriska kretsarna som öppnar upp kroppens energier och ger möjlighet till kroppens naturliga läkeprocesser att äga rum. Detta ger att den här behandlingen tar upp till 90 minuter.
Den här behandlingen tar 90 min.

Priser:
45 min kostar 490 kr
75 min kostar 790 kr
90 min kostar 890 kr

Om terapeuten:

Paola Foresti är instruktör i Mediyoga sedan år 2009 och har sedan dess fördjupat sig mer i förståelsen för våra mer subtila system i kroppen. Sedan tidig ålder ville Paola förstå hur vi fungerar på ett djupare plan: varför kan vi inte alltid må bra, varför vi blir sjuka och hur uppstår obalanser i kroppen? Hur skapar man och lever ett liv i balans och är det samma sak för alla? Dessa stora frågor och ett eget inre som ofta upplevde djup ångest och meningslöshet och en kropp som inte alltid mådde bra drev Paola att börja utforska vägar som hon trodde skulle kunna ge svar på hennes frågor och ge henne själv den inre balans som hon sökte. Hon visste också väldigt tidigt att hon ville hjälpa andra med de svar och den erfarenhet som hon skulle få längs med vägen.

När Paola började med yoga för nästan 16 år sedan var det som att olika pusselbitar började lägga sig på plats. Hon valde att utbilda sig inom mediyogan då den uttryckligen sa sig vara en terapeutisk yogaform och för att Paola efter några år av eget utövande hade insett värdet av yoga och hur värdefull den är när man vill lära känna sig själv, finna större mental klarhet och komma i verklig känslomässig balans. Hon ville fördjupa sin egen kunskap och också hitta ett sätt att själv kunna ge yogan till andra som inte mådde bra.

Arbetet med mediyogan och dess rika rötter i kundaliniyogan ledde henne sedermera till att lära sig mer om energi och energiterapi och ledde hennes till slut till Eden Energy Medicin där hon hittade helt hem och fann ett mjukt, enkelt och jordnära sätt att förstå energi och hur den flödar eller inte flödar i våra system och hur det påverkar oss på alla plan. Hon fann att arbetet med energi var att skapa förändring på riktigt och att energimedicinen gav effekter på hennes fysiska och psykologiska välmående på ett sätt som hon tidigare inte upplevt.
Idag är Paola certifierad inom Eden Energimedicin och fortsätter att utforska och utbilda sig vidare för att hela tiden förstå mer av det vi allra djupast består av. Hennes önskan är med sin kunskap och de verktyg som finns inom yogan, energiterapin och energimedicinen kunna arbeta med och bidra till andra människors hälsa, inre balans på alla plan och ett välmående som varar.