Kategori: Kurser

Kurs i Meditation

Meditation är tekniken att vara i avslappnat fokus där medvetandet träder in i ett specifikt tillstånd. På denna kurs kommer vi att gå igenom vad som menas teoretiskt med …

Restorative Yoga

Restorative yoga är yoga i stillhet, där fokus ligger på återhämtning för både kropp och sinne. Under ett pass bäddar vi mjukt med kuddar och filtar och stannar sedan i …

Ashtanga Yoga i Lund

Ashtanga Yoga i Lund Ashtanga Yoga är en utbredd, modern, fysisk och dynamisk form av Hatha Yoga som utvecklades av Sri Krishna Pattabhi Jois och som består utav fysiska …

Familjeyoga

Yoga är en träning i balans, närvaro, acceptans och smidighet utan inslag av prestation eller tävling. Det är ett glädjefyllt möte för kropp och själ som stärker vuxna och barn att …

Gravidyoga

Kurs i Gravidyoga Att göra gravidyoga under graviditeten ger dig tid för dig själv under graviditeten och lär dig att vara närvarande och uppmärksam på förändringar i kroppen och …

Hatha Yoga

Att utöva Hatha Yoga handlar om att söka förening mellan den maskulina och feminina energin som finns hos oss alla. Stavelsen ha betyder solen (manlig energi, yang och värme) …

Mamma – Baby Yoga

Mamma-Baby Yoga lämpar sig för dig som har hunnit att läka efter förlossningen och rekommenderas från och med vecka 6 – 10 efter förlossningen och framåt (om inte annat …

Mediyoga – Medicinsk Yoga

MediYoga® (Medicinsk Yoga) – ett verktyg till självläkning. Mediyoga Grundkurs är en kurs för dig som har besvär av olika slag, t.ex. ryggproblem, hjärt-kärlsjukdomar, sömnsvårigheter, depression, stress/utbrändhets-problematik m.m. Men …

Pilates

Pilates är en träningsform som skapades i början av 1900-talet av tysk-amerikanen Joseph Pilates. Han kallade själv träningsformen The Art of Contrology vilket syftar på vikten av precision och …

Vinyasa Yoga

En Vinyasa Yoga klass är en dynamisk typ av yoga där olika ställningar (asanas) länkas ihop på ett genomtänkt sätt. Rörelserna synkroniseras med andningen för att skapa närvaro och …

Yin Yoga

Yin Yoga är ett komplement till de mer dynamiska yogastilarna och ursprungligen “kinesisk” yoga en del av Qigong. Yin Yogan baseras på att hålla ett fåtal olika positioner passivt …