Behandlingar

Svensk Klassisk Massage

Massage är en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer. Det franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass (att trycka) eller grekiskans masso (jag knådar). Med massage menas en i terapeutiskt syfte utförd bearbetning eller behandling av kroppens mjuka vävnader medelst rörligt tryck i olika former. Behandlingen utförs vanligen med händerna, men även apparater till hjälp.

Massagen och dess historia

Massagen har gamla anor i flera kulturer runt om i världen På 400-talet f.Kr. menade Hippokrates att läkare borde använda massage som ett botemedel. Galenos skrev på 100-talet en bok i ämnet och talade om massagens helande verkan både i samband med skador och vissa sjukdomstyper. I och med kristendomens intåg i Europa blev massage en suspekt verksamhet. Under slutet av 1500 talet skedde dock en omvärdering igen, då den franske läkaren Ambrosie Paré skrev om massagens betydelse inom läkekonsten. Även andra franska läkare började utforska massagetekniker.

Svensk Massage

På 1800-talet utarbetade svensken Per Henrik Ling (1776-1839) det massagesystem som i dag går under rubriken svensk massage eller klassisk massage. Ling ville skapa en massageteknik som efterliknade rörelserna i den Svenska gymnastiken och andra träningsformer för att stimulera blodcirkulationen, stärka musklerna och skapa en bättre balans mellan muskler och skelett. Med massage trycks och tänjs vävnaderna, särskilt muskler, blodkärl och hud. Det finns fem olika grundtekniker i den svenska massagen:

 • Effleurage (strykningar, glidningar).
 • Petrissage (knådningar, saxningar).
 • Friktion (gnidningar i cirklar eller på tvären).
 • Tapotement (snabba, lätta rytmiska slag som ger en djupgående vibration: hackning, klappning eller bultning).
 • Vibration (skapas med händerna eller med en apparat).

Massage uppges ha en verkan både på kroppsliga och emotionella faktorer, såsom ökat lymfflöde och ökad blodcirkulation (smärtor och trötthet beror ofta på en lokal blodbrist som motverkas av massagen) och sammanväxningar och knutor i musklerna motverkas. Även hormonutsöndringen påverkas.

Massage används vid t.ex. muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling. Massage bör däremot inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elakartade tumörer, åderbråck eller blodpropp, bakteriella inflammationer eller hudåkommor.

Boka Svensk Klassisk Massage >

Access Bars Behandling

Access consciousness handlar om ett annat perspektiv på livet, om hur du får mer tillgång till Dig. Access Consciousness grundades 1990 av Gary Douglas och sedan dess under 16 år har Gary utvecklat Access i samarbete med Dr. Dain Heer. Idag finns Access Bars i många länder över hela världen och har tusentals utövare.

En Access Bars behandling går till så att du under ca. 60 minuter ligger fullt påklädd under en filt på en massagebänk. Det enda du behöver göra är att ta emot behandlingen.

Under behandlingen berörs 32 punkter mjukt på huvudet. Dessa punkter lagrar alla tankar, känslor, attityder, beslut och trosuppfattningar som vi har eller har haft om någonting. Det kan till exempel handla om glädje, tid, medvetenhet, läkning, lugn, kontroll, pengar, kreativitet, kropp, sexualitet. När du får behandlingen kan du lätt, enkelt och utan ansträngning släppa taget om vad som hindrar dig från att ta emot mer av livet.

Bars är en fantastiskt behaglig och avslappnande behandling, som utan ansträngning tar bort begränsningar på alla livsområden och sätter igång energiflödet i kroppen. Efter behandlingen känns det i sämsta fall som om du precis har fått en underbar massage – och i bästa fall kan hela ditt liv lätt och enkelt förändras till det bättre. Många upplever att tankebruset har tystnat, att de sover djupare, är mer avslappnade, har mer energi och glädje. Bars används också mot stress och kronisk värk.

Boka Access Bars Behandling >

Aromaterapi

Aromaterapi är en behandling där terapeuten, utifrån en kort konsultation, tillsammans med klienten väljer ut eteriska oljor baserat på dofternas sammansättning samt oljornas terapeutiska egenskaper.

Aromamassage

De eteriska oljorna tas upp av kroppen genom vårt doftsinne men störst spridning får de genom vår hud. Därför är den vanligaste metoden för aromterapi en lätt aromamassage. Det kan vara en helkropps eller halvkroppsmassage där oljornas terapeutiska effekter tas upp av kroppen genom huden.

Förutom oljornas effekt får du också en positiv effekt av massagen eftersom hormoner som gör att vi mår bra, såsom oxotocin, frigörs vid beröring.

Oljorna kan på olika sätt hjälpa kropp och sinne genom doft och olika kemiska sammansättningar som ökar vårt välbefinnande.

Oljorna som används kan verka upplyftande eller rogivande men varje olja har specifika egenskaper som kan användas till flera av kroppens områden.

Exempel på användningsområden:

  • Oro och stress
  • Hormonellt relaterade problem
  • Antibakteriella egenskaper som stärker immunförsvaret
  • Problem med luftvägarna
  • Högt/lågt blodtryck

Mer om eteriska oljor

Eteriska oljor

Eteriska oljor utvinns ur växter såsom blommor, citrusfrukter, rötter och bark. Inom aromaterapin ser man dessa oljor som en levande typ av energi. Att allt levande har en livskraft där de eteriska oljorna är växtenergi.

Oljorna som används inom aromaterapi anses vara mycket antiseptiska och flera är även mycket effektiva mot infektioner, svamp, bakterier och virus. Doften från oljan påverkar också våra minnen och den del av hjärnan som kontrollerar hormonsystement såsom könsdriften, sinnesstämningen, ämnesomsättningen och stressnivån.

Detta gör oljorna för kroppen

Doften från oljorna påverkar kroppen först och främst genom luktsinnet som sedan kan väcka både minne och känslor. Dofter sägs också väcka nervsystemet och körtlar som styr hormonerna.

 • På huden fungerar oljorna genom att de små molekylerna går igenom huden och når blodet.
 • Inne i kroppen sägs oljorna stärka immunförsvaret och verka antiseptisk och inflammationshämmande.

Boka Aromaterapi>

Privata klasser

Du kan få en privatlektion hos oss och vi kan skräddarsy ett pass enligt dina behov. Du väljer själv vad du vill fokusera på (det teoretiska eller mer praktiska – utförande av asanas med personlig anpassad feedback –  andning, stressreduktion m.m.). Privata yogalektioner kan användas både i syfte att lära sig grunderna eller för att fördjupa en redan befintlig praxis.

Kontakta oss om du har frågor om vad som passar dig!

Du kan välja mellan följande yogaformer:
Hatha Yoga (även för rehabilitering och för gravida och eller nyblivna mammor), Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, Mediyoga, Yin Yoga och Restorative Yoga. Vi erbjuder även spirituell rådgivning och privata klasser i Meditation.

Priser för privata klasser (måndag-fredag, dagtid fram till kl. 16)

Boka Privata klasser >

Reflexologi – Zonterapi

Reflexologi (eller zonterapi) är en terapi som behandlar fötterna för att balansera övriga kroppen. Dess grund består i att genom olika reflexpunkter på fötterna stimuleras kommer korresponderande organ och områden i kroppen påverkas positivt helande.

I reflexologi är hela kroppen, från topp till tå, är sammankopplad i ett enda nätverk som består av av tio långtgående zoner som helt enkelt är lättast åtkomliga via fötterna. Händerna kan också användas om fötterna av någon anledning inte är lämpliga att massera, tex vid skada. Fötterna är dock mer känsliga för beröring och lämpar sig kanske allra bäst.

Eunice Ingham utvecklade, det som i början av 1900-talet kallades zonterapi, reflexologin på 30-talet och kartlade kroppens zoner och dess innehåll på fötterna. Varje zon fanns representerad på foten – och därmed alla kroppsdelar och organ – och hon märkte att genom att trycka och massera på korresponderande punkter, reflexpunkter, startade läkande processer i kroppen.

Exempel på användningsområden

 • Stress, ångest, oro (ca 7000 nerver blir stimulerade av reflexologi)
 • Migrän
 • Astma och luftvägar
 • Störningar i mag- och tarmsystemet
 • Gall- och leverbesvär
 • Värk i axlar, skuldror rygg
 • Ökad blodcirkulation

Boka Reflexologi – Zonterapi >

Reflexologi är godkänd som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Reiki

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Ordet reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder “universell” och ki, som betyder “livsenergi” och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien.

Under en Reikisession ligger du fullt påklädd under en filt. Själva behandlingen är en form av handpåläggning där vi använder kroppens sju chakran som utgångspunkt, men det går lika bra att använda Reiki till att behandla tex ett ont knä. Du behöver inte göra någonting annat än ta emot behandlingen. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte “tro på healing” för att det ska fungera.

Exempel på användningsområden

 • Insomningsproblem
 • Hjärna på högvarv
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk
 • Mentala och fysiska spänningar

Mer om Reiki

Det ökade välbefinnandet kan göra det lättare att leva med en svår sjukdom och därmed skapa en högre livskvalitet för individen. Energi som gått åt till att stå ut med smärta och ångest frigörs till att ta hand om sjukdomen på ett bättre sätt.

Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem.

Reflexologi är godkänd som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Boka Reiki>

Taktil Massage

Taktil betyder beröring. Men benämningen det “taktila sinnet” avser inte enbart beröringen i sig, utan omfattar hela känselsinnet, eller hudsinnet som en del föredrar att kalla det. I det taktila sinnet finns receptorer för beröring, tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme.

Taktil massage är en svensk massagemetod som består av mjuk, följsam beröring. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna.

Den taktila massagen ger smärtlindring, avslappning och välbefinnande genom att stimulera utsöndring av hormonet oxytocin.

Boka Taktil Massage>

Triggerpunktsbehandling – Djupvävnadsmassage

En triggerpunkt är en spänd punkt som man kan palpera i en spänd muskelsträng eller omgivande fascia. Den är karakteristisk med en projicerande smärta som sprids vid trycket över området och även i utbredningsområde och kan ge värk.

Triggerpunkter ligger ofta i närheten av den motoriska ändplattan eller muskelns fästen där de till följd av störningar (i form av stress, statisk belastning, kyla, inaktivitet, hormonella rubbningar, näringsmässiga trauma) blivit aktiva genom att smärtreceptorer “retats”. laktat ökar vilket retar smärtreceptorer ytterligare och detta framkallar en aktivering av muskelspolar och orsakar en ökad muskeltonus. Detta medger en minskad blodcirkulation som leder till en ischemi (syrebrist) i muskeln. Då muskeln inte får tillräckligt med syresatt blod ökar muskeltonus vilket sin tur ökar smärtförnimmelsen i området.

Det finns olika stadier av triggerpunkter:

 • passiva som känns vid trycket
 • latenta som kan ge/ upplevas som  rörelseinskränkningar och/eller muskelstelhet
 • aktiva som är smärtsamma  lokalt eller i hela utbredningsområde

Passiva punkter behandlar man inte. De latenta kan man med fördel behandla i ett förebyggande syfte. De aktiva bör behandlas för att undvika ett akut tillstånd.

Symtombild

 • Har du spänningar i nacke/axlar/rygg?
 • Har du en projicerande smärta neråt i armen eller neråt i benet?
 • Har du ont i huvudet och en spänd känsla? (Visste du att man även kan behandla triggerpunkter som finns på huvudet och även i ansiktsmusklerna!)
 • I områden där du upplever ömhet, stelhet, förkortning kan man oftast hitta en eller flera latenta respektive aktiva triggerpunkter som orsakar detta. Då är det dags att bryta den onda cirkeln och boka en behandling!

Somatiska symtom:

 • smärta lokal / eller i ett utbredningsområde
 • nedsatt styrka/kraftlöshet
 • förändrat rörelseomfång
 • försvagade reflexer
 • försämrad koordination

Boka Triggerpunktsbehandling>