Dom 3 första stegen (egenvård hur du får nytta av Ayurveda i din vardag)

av 10 inom Ayurvedisk-hälsorådgivarutbildning.

Ayurveda- kurser

Ayurveda betyder kunskap om liv och hälsa.Ayurveda ger dig förståelse

för samspelet mellan människa och natur,samt mellan det fysiska och det

Ayurveda är för dig som är frisk,vill vara frisk och utvecklas. Det är även

för dig som kommit ur balans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande.

Med Ayurveda får du enkla,naturliga egenvårds-och utvecklingsprogram.

Under de första 3 stegen får du en bred,praktisk grund för hur du tillämpar

Ayurveda. Inga förkunskaper krävs. Det går bra att ta ett steg i taget.

Steg 1.

Vata,Pitta,Kapha.Genomgång av hur du känner igen dess funktioner i olika

sammanhang.Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive

obalans,hur du kan känna igen och utnyttjar dygnstider och årstider,sätta

dem i relation till Vata, Pitta, Kapha.

Målitdsmedvetande,hunger-och mättnadssingaler.

Egenvårdsråd.Enkla,naturliga åtgärder för att förebygga respektive rätta

till vanliga obalanser t ex nervsystem,mage/tarm,luftvägar,hud och leder/

muskler.

Steg 2.

Agni-livsknistan-förutsättning för all transformation.

Flera former av Agni på olika ställen i kroppen.

Kroppens sju vävnader.

Hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp.

Smakernas betydelse och sekvens.

Hur de inverkar på Vata, Pitta, Kapha under matsmältningens olika faser.

Pulsdiagnos och andra metoder att urskilja ev obalanser.

Vi går igenom grunderna och övar därefter vid flera tillfällen.

De sex olika stadierna av sjukdomstillstånd.

Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta, Kapha till kroniska sjukdom.

Steg 3.

Vi utvecklar definitionen av frisk person med hänsyn både till

fysisk,mental,känslomässig och andlig aspekt.

Du får successivt nycklar som öppnar fler dörrar,nu till Vata, Pitta, Kaphas

underavdelningar (subdoshor) och dess secifika områden och funktioner i

kroppen. Subdoshorna lär du dig även avläsa i din egen puls.

Du får uppleva ljudvibrationers helande kraft för olika områden inombords.


Kursledare , Kaija Viljanen
kAIJA VILJANEN BILD
Ayurvedautbildningskurser från 2001 i Stockholm och Malmö.

Dipl.Ayurvediskhälsorådgivare , Ayur-Veda-skolan Markaryd.

Dipl.Massageterapeut , Europeiska Massage-Akademin Stockholm.

Dipl.Ashtanga Vinyasa Yoga lärare , Its`Yoga Stockholm.

Dipl.Danspedagog.Helsingfors, Geneve, Köpenhamn,Stockholm.

”Ayurveda är en av det bästa sakerna som har hänt för mig.Livet får flera

nyanser och man blir glad när man själv kan påverka sin egen hälsa och

välbefinnande samt att jag kan dela mina erfarenheter och kunskaper till

andra genom konsultationer och kurser.” Vänligen Kaija.

Vid ev frågor gällande kursinnehåll ring Kaija Viljanen /070-34-61-631 eller

e-post, kaija.viljanen@telia.com

Leave a reply