Ångerrätt vid köp av kurs

Raja Yoga Lund tillämpar ångerrätt enligt distanshandelsavtalslagen vid kursanmälan över internet eller telefon.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du ska i ett sådant brev uppge vilken tjänst du önskar avstå, samt kontaktinformation i form av åtminstone en (gärna flera) av följande: Adress, telefon och email. Du ska även ange vilket datum du gjorde bokningen samt när du skickade avbokningen. Du ska också ange önskat clearing- och kontonummer för återbetalning av avgift.

Vår postadress:

Raja Yoga Lund AB

Paradisgatan 1

223 50 Lund

Vår emailadress:

info@rajayogalund.se

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att föra över pengarna till det av dig begärda kontot. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Om du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.